Feminine Presence Coaching & Meditation TM

Vill du återupptäcka din egen feminina inre kraft och bli återförenad med hela din feminina essens?

När du utvecklar din egen feminina närvaro kommer andra uppmärksamma dig både personligen och professionellt.
Du känner dig bekväm med din egen sensualitet och kommer att uppleva mer passion i ditt liv - särskilt ditt kärleksliv.

Om du vill ha rena relationer till dina nära och kära skall du börja med din relation till dig själv.
Att bli medveten om dina kvinnliga och feminina sidor och hitta hem till hela dig själv.
Detta öppnar upp även för din närvaro på scenen. Du får lära dig tekniker hur du kan stå framför folk närvarande i din kropp, hur du kan använda din röst så att du låter "äkta", hur du kan attrahera publiken och att alla kan höra dig.

Jag erbjuder både One2One Feminine Presence Coaching och gruppcoaching för 2-8 personer samt Workshops och liknande även i kombinationer med Orientalisk Dans, Mindfullnes och Meditation.

 

 Välkommen //Welcome

 Mail: annanetzcoach@telia.com

 Skype:meliora56

 

 

Feminine Presence Coaching & Meditation TM
Do you want to rediscover your own feminine inner power and be reunited with your entire feminine essence?

As you develop your own feminine presence, others will pay attention to you both personally and professionally.
You feel comfortable with your own sensuality and will experience more passion in your life - also in your love life.

If you want to have pure relationships with your loved ones, start with your relationship with yourself.
Becoming aware of your feminine sides and finding back "home".
This also opens up for your presence on stage. You get to learn techniques how to stand in front of people present in your body, how to use your voice so that you sound "genuine", how you can attract the audience and that everyone can hear you.

I offer both One2One Feminine Presence Coaching and group coaching for 2-8 people as well as Workshops and the like in combination with Oriental Dance, Mindfullnes and Meditation.