Magdans & Mindfulness på Curves Haninge

Då är Magdansen i gång igen !

Vi dansar på #curveshaninge (nära Mio möbler).

Vi träffas under 10 söndagar 17:00-18:30 och lär oss olika röreleser och dansa till koreografi. 

Mot slutet av varje tillfälle har vi en mycket uppskattad mindfulnedd/meditation.

Välkomna!

 

BellyDance at Curves Haninge

We dance at #curveshaninge (near Mio furniture) during 10 Sundays between 17: 00-18: 30.

We are learning moves which we then practice and dance to choreography.
At the end of each dancing lesson we have a very appreciated mindfulness / meditation.

Welcome!

 

Anna Netz

LifeSpiderCoachTM - Corporate Coach   

Feminine Presence Teacher & Coach - Dipl.BellyDance Instructor

Tel: 073-940 17 87
Skype: meliora56
Email: annanetzcoach@telia.com

 

 

 

Looking for Your Spider? LifeSpiderCoachingTM

Want to find yourself again and express who you really are?
Looking for your Spider? Then I say Welcome to Anna Netz
Licensed Life Spider CoachTM at Life Spider Academy (Birgitta Granström)

LifeSpiderCoaching opens up your opportunities for personal development & purposes in your life. You are free to live life to the full with the help of your Life Spider.

Welcome to www.annanetz.com           

Your Lic.LifeSpiderCoachTM


#liclifespidercoachtm #lifespidersystem #spidercoaching #lifespidersystemtm #birgittagranstrom

 

LifeSpiderCoaching

LifeSpiderCoachingTM

I welcome you on your own personal and exciting journey to bring out the 6 unique life purposes in your own life!

LifeSpiderCoaching opens up your opportunities for personal development & purposes in your life. You are free to live life to the full with the help of your Life Spider.

Welcome to www.annanetz.com           

Your Lic.LifeSpiderCoachTM

 

Jag välkomnar dig på din egen personliga och spännande resa för att ta fram de 6 unika livssyften i ditt eget liv! 

LifeSpiderCoaching öppnar upp dina möjligheter till personlig utveckling & syften i ditt liv. Du blir fri att leva livet fullt ut med hjälp av din egen Livsspindel.


Välkommen till www.annanetz.com       Din personliga Lic.LifeSpiderCoachTM

 

Samarbete med PT - Need a Personal Trainer?

Behöver du hjälp med din träning eller är du skadad och behöver rehabiliteringsträning så kan jag rekommendera en duktig PT som specialiserat sig på skador .

Kontakta Henric Netz på http://trananu.se/index.html

 

Collaboration with Personal Trainer

Do you need help with your training or are you injured and need rehabilitation- training. In that case I really can recommend a skilled PT who specializes in injuries.

Contact Henric Netz at http://trananu.se/index.html

 

Om AnnaNetzCoach & Konsult

Always remember: Life begins at the end of your Comfort Zone.

Jag är utbildad professionell Coach enligt ICF´s standard vid IHH i Stockholm, flera vidareutbildningar, över 1300 coachtimmar och en bred verktygslåda. 
Som coach ser jag till hela människan och till hela gruppen.
Jag erbjuder också workshops, kortare kurser och föredrag allt enligt önskemål.

Coaching kan ske både Live eller via telefon eller Skype.

Du som privatperson eller representant för ett företag är mycket välkommen att ta kontakt med mig och jag lovar att göra mitt yttersta för att vi skall hitta ett sätt att arbeta antingen för dig personligen eller för ditt företag.

Mitt varumärke är helhetstänkande.Hjälp och stöd på företag  i form av Coaching beroende på vilka förändringar som skall ske eller mål som skall uppnås. Kanske vill ni i företaget tillämpa coachande ledarskap, få stöd och hjälp i processen, få grupper att arbeta mot ett gemensamt mål och förstärka vi-känslan eller kanske behöver någon medarbetare individuellt stöd vid en kris eller vid en livsförändring? 

Eller när du som privatperson behöver hjälp eller stöd oberoende om det handlar om relationer, din fysiska eller psykiska hälsa, träning eller kostråd ,eller någonting annat.

Min tid är 100% din tid om du vill ha stöd och hjälp i form av coaching, föredrag eller workshops.

 

Anna Netz 

Life Coach - Företags Coach - Feminine Presence Teacher & Coach

Tel: 073-940 17 87
Skype: meliora56
Mail: annanetzcoach@telia.com

 

About AnnaNetzCoach & LifeSpiderCoachTM

I am a trained Professional Coach according to ICF's standard at IHH in Stockholm, several further training courses, over 1300 coaching hours and a wide toolbox.

I also have workshops, shorter courses and lectures on wishes.

Coaching can be done either live or over the phone or Skype.

My time is 100% yours when you want support and help in the form of coaching, lectures or workshops or something else.

Always remember: life begins at the end of your comfort zone. 

 

Anna Netz

LifeSpiderCoachTM - Corporate Coach - Feminine Presence Teacher & Coach

Tel: 073-940 17 87
Skype: meliora56
Email: annanetzcoach@telia.com

 

 

 

Senaste Nytt :

Nu är jag en ambassadör för LifeSpider

Själv Coaching Programmet - SCP Chapter

http://www.lifespideracademy.com/p/scp-chapter

 

Välkommen !

 

 

Magdanskurs på CurvesHaninge

Nyhet! Magdans på Curves Haninge 💃
Till dig som medlem men också till icke medlemmar på Curves.

11 tillfällen på Söndagar med start 10/3 kl 16:00-17:30.

Vi lär oss olika rörelser,dansar till dem och sätter ihop till en koreografi till slut.
En dans som du tränar både, rygg, bål armar mm. Mycket mer träning än vad man kanske tror.
Obs! begränsat med platser! Först till kvarn...


Anmälan sker på klubben eller maila haninge@curves-sverige.se.

 

#magdans #magdanskursihaninge #curveshaninge #dansaärroligt

Chapter Zoom Möte -Länk kommer senare
SCP - Självcoachingsprogram